Aserțiunea potrivit căreia concurența este motorul progresului este atât de cunoscută încât ea nici nu mai trebuie rostită, însă realitatea ei este evidentă. Dacă te…